TKI

L’amministratore

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

 

PRESIDENTE

dr. Marjan Dovč

VICE

Stevica Čeko

MEMBRI

Branko Majes
Radoš Zornik
Igor Strajnar
Rok Petrič
Matjaž Kovač, predstavnik delavcev TKI Hrastnik, d.d.


DIRETTORE ESECUTIVO

Branko Majes

DIRETTORE TECNICO

Igor Strajnar

DIRETTORE FINANZIARIO

Bojana Špajzer