TKI

L’amministratore

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

 

PRESIDENTE

dr. Marjan Dovč

VICE

Stevica Čeko

MEMBRI

Branko Majes
Radoš Zornik
Igor Strajnar
Rok Petrič
Matjaž Kovač, predstavnik delavcev TKI Hrastnik, d.d.


DIRETTORE GENERALE ESECUTIVO

Branko Majes

RESPONSABILE TECNICO

Igor Strajnar

DIRETTRICE FINANZIARIA

Bojana Špajzer